Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης

Υπηρεσίες Δικαστικού Επιμελητή

Διεύθυνση γραφείου:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 24Β,Τ.Κ. 65404, Καβάλα

Διεύθυνση αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ:

Τ.Θ. 1160, Καβάλα

Τηλ. 251 1111 289, 693 1199425

Ηλεκτρονική διεύθυνση:: dxvkavala@hotmail.com